نوشته‌ها

10mistake

تأثیر شناخت‌ها بر روان و رفتار

انسان‌ها موجودات بسیار پیچیده‌ای هستند و علوم مختلف از جهات گوناگونی به بررسی انسان پرداخته است. یکی از عجایبی که در انسان‌ها وجود دارد تفکر و شناخت است. رفتار انسان‌ها تا حد زیادی تابع شناخت‌های اوست. ازاین‌رو امروز یکی از بهترین تکنیک‌ها و روش‌های روان‌درمانی و یا به‌طورکلی مشاوره و تغییر رفتار در انسان‌ها، بهره‌گیری از روش‌های شناختی است.

در این روش‌ها شناخت‌های فرد که در به وجود آمدن رفتاری تأثیر گذاشته به چالش فعال کشیده می‌شود تا فرد در این فرایند به اشتباه بودن شناخت خود پی ببرد. همین تغییر نگرش‌ها و شناخت‌ها به‌راحتی تأثیرات عمیقی در رفتار افراد گذاشته و سلامت روحی و روانی بسیاری را به ارمغان آورده است. روان شناسان از تکنیک‌های خاصی در بهره‌گیری از روش شناختی استفاده می‌کنند که به‌مرور در مطالب آتی مطرح خواهد شد.