Michael Behe - Darwins Black Box

دانلود کتاب جعبه سیاه داروین Michael Behe – Darwin’s Black Box نوشته مایکل بهی / به همراه توضیح مختصر نظر ایشان

دانلود رایگان کتاب جعبه سیاه داروین در نقد نظریه تکامل به زبان اصلی

جعبه سیاه داروین

این کتاب در نقد نظریه تکامل نوشته شده است. در این کتاب به‌صورت علمی به وجود برخی موجودات و ساختارهای موجودات زنده استناد شده که از قوانین تکامل تدریجی تبعیت نکرده است. متأسفانه ازآنجاکه داروینیسم و تکامل در محافل علمی به‌صورت بت پرستیده می‌شود در برخورد با چنین کتاب‌هایی از عناوینی همچون کتاب غیرعلمی و شبه‌علمی استفاده می‌شود.ازاین‌رو توضیح کوچکی پیرامون ادعای این کتاب و نقدی که جناب داوکینز به آن داشته و نقد ما به داوکینز ارائه می‌شود.

بعضی دستگاه‌های دارای اجزای متعددی هستند، اجزای این دست گاه به دودسته تقسیم می‌شود برخی از این اجزاء مهم‌اند اما ضروری نیستند یعنی این‌طور نیست که اگر نباشند آن دستگاه کلاً از کار بیفتد و بی‌فایده شود. اما برخی از اجزاء به‌گونه‌ای هستند  که فقط و فقط در صورت وجود تک‌تک آن‌ها دستگاه قادر به کار کردن است، به شکلی که شما نمی‌توانید یکی از اجزای آن‌ها را از آن‌ها جدا کرده و دستگاه کماکان قادر به کار کردن باشد. به‌عنوان‌مثال می‌توانید یک موتور خودرو را در نظر بگیرید که برای حرکت نیازمند تمامی اجزای ضروری خود – و حتی برخی از اجزاء بیرون از خود- است. پیچیدگی‌های موجود در این دستگاه‌ها را اصطلاحاً پیچیدگی‌های کاهش ناپذیر می‌نامند. این ساختارها طبق قوانین تکامل نمی‌توانند به‌صورت تدریجی به وجود آمده باشند. مثلاً فرض کنیم دستگاه زنده‌ای دارای 50 جزء ضروری است که اگر هرکدام از اجزاء را نداشته باشد دستگاه به‌کلی از کار می‌افتد. در چنین صورتی اگر فرض کنیم این اجزاء در طول زمان و به‌صورت تدریجی می‌خواسته‌اند کنار هم قرار بگیرند، مثلاً ابتدا 5 جزء از این 50 جزء به وجود آمده باشد، این دستگاه عملاً فایده‌ای برای ارگانیزم زنده نداشته درنتیجه طبق قانون انتخاب طبیعی که منجر به حذف اعضاء و دستگاه‌های غیرمفید می‌شود، باید همه این پنج جزء به علت غیرمفید بودن حذف شود. بنابراین تدریج زمانی نه‌تنها برای این اجزاء مفید نخواهد بود، بلکه منجر به حذف آن خواهد شد.

ادامه مطلب …

احادیث کلامی- قسمت دوم

این مطلب ادامه مطلب: احادیث کلامی- قسمت اول می باشد

عصر تدوین کتب اربعه
عصر دوم که از اواخر دوره غیبت صغرا آغاز می‌شود و تا نیمه‌های قرن پنجم ادامه می‌یابد، عصر تدوین کتب اربعه عصر دوم که از اواخر دوره غیبت صغرا آغاز می‌شود و تا نیمه‌های قرن پنجم ادامه می‌یابد، حدود سال‌های 300 تا 450-460 (ه.ق) است و عصر تدوین کتب اربعه یا عصر کتب جوامع روایی اولیه به شمار می‌آید. مرحوم کلینی از اواخر غیبت صغرا تدوین کتاب شریف الکافی را آغاز کرد که نخستین کتاب از کتب اربعه است و برحسب اطلاعات موجود نخستین جامع روایی شیعه محسوب می‌گردد.
مرحوم کلینی متوفای سال 329 (ه.ق) است، یعنی همان سال پایان غیبت صغرا. بعد از ایشان، مرحوم صدوق کتاب مَن لایحضره الفقیه را تدوین کرد و ایشان متوفای سال 381 (ه.ق) است. بعد از شیخ صدوق، شیخ طوسی دو کتاب شریف الاستبصار و تهذیب الأحکام را تدوین نمودند که بدین‌وسیله بخش زیادی از احادیثی که در کتاب‌های اصول اربعه تدوین‌شده بود باقی‌مانده است.
در مرحله دوم تاریخ حدیثی شیعه با تدوین شدن کتب اربعه، علماء احساس کردند که به اصول چهارصدگانه و اصول اصحاب ائمه نیازی ندارند، ازاین‌رو استنساخ این اصول در اولویت قرار نداشت و شاید به همین جهت از آن تاریخ به بعد اصول از بین رفتند و به دست ما نرسیدند. ظاهراً امروزه از این اصول به‌صورت کامل 16 عدد باقی است که در مجموعه‌ای بانام الأصول الستة عشر منتشرشده است . البته بخش زیادی از محتوای اصول در همین کتب حدیثی باقی‌مانده است.

ادامه مطلب …

فهرست برخی از فقیهان معروف شیعه به همر اه لقب ایشان

معمولاً در کتب فقهی برای حفظ احترام هنگام بحث به‌جای نام بردن از اسم فقیهان، معمول القاب ایشان و یا اثر معروف این فقها ذکر می‌شود. با جستجو در اینترنت متوجه شدم لیست جامع و مختصری که عناوین اصلی و القاب و آثار فقها در آن ذکرشده باشد وجود ندارد لذا فهرست برخی از فقیهان معروف شیعه به همراه لقب ایشان را به‌صورت جدول زیر تهیه کردم. امیدوارم مورداستفاده دوستداران تاریخ علم فقه واقع گردد.

نام فقیه

لقب تاریخ وفات محل تولد

کتاب مشهور

علی بن بابویه صدوق اول 329 قم الفقه الرضوی
حسن بن علی بن عقیل ابن عقیل عمانی 329 عمان المتمسک بحبل آل الرسول
محمد بن علی بن بابویه شیخ صدوق 381 قم المقنع، من لایحضره الفقیه
محمد بن احمد بن جنید اسکافی ابن جنید 381 اسکاف (بین بصره و نهروان) تهذیب الشیعة لاحکام الشریعة
محمد بن محمد بن نعمان شیخ مفید 413 بغداد مقنعة
علی بن حسین بن موسی سید مرتضی 436 بغداد الانتصار
ابوجعفر محمد بن حسن طوسی شیخ الطائفة، شیخ طوسی 460 طوس تهذیب الحکام، استبصار، مبسوط
شیخ ابوالقاسم عبدالعزیز بن برّاج ابن برّاج 481 مصر مهذب
شیخ ابوالصلاح، تقی بن نجم الدین بن عبید الله حلبی 447 حلب الکافی
محمد بن ادریس ابن ادریس 598 حله سرائر
جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید محقق حلی 676 حله شرائع، المختصر، النافع
حسن بن یوسف بن علی بن مطهر علامه حلی 726 حله قواعد، تذکرة الفقهاء، مختلف، منتهی
شمس الدین محمد بن مکی شهید اول 786 جزین لبنان لمعة، بیان، دروس، ذکری
مقداد بن عبدالله بن محمد سیُوری حلی فاضل مقداد 826 حله کنز العرفان، التنقیح الرائع
علی بن حسین بن عبدالعالی کرکی محقق ثانی، محقق کرکی 940 کرک لبنان جامع المقاصد، شرح ارشاد
زین الدین علی بن احمد عاملی شهید ثانی 966 لبنان شرح لمعه، مسالک، الافهام
محمدبن حسین بن جمال الدین خوانساری آقا جمال خوانساری 1121 خوانسار حاشیه شرح لمعه
محمدبن حسین بن محمد اصفهانی فاضل هندی 1137 اصفهان کشف اللثام
شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق 1186 بحرین الحدائق الناضرة
شیخ جعفر کاشف الغطاء کاشف الغطاء 1328 نجف کشف الغطاء
حاج میرزا محمد حسن شیرازی میرزای شیرازی اول 1312 شیراز حاشیه بر نجات العباد
ملا محمدکاظم خراسانی آخوند خراسانی 1329 مشهد حاشیه مکاسب
میرزا محمد حسین نائینی میرزای نائینی 1355 نائین وسیلة النجاة، تنزیه الملة و تنبیه الامة
سید حسین طباطبایی بروجردی آیت الله بروجردی 1380 بروجرد منجزات مریض
سید محسن حکیم آیت الله حکیم 1390 بنت جبیل لبنان منهاج الصالحین، مستمسک العروة الوثقی
سید روح‌الله موسوی خمینی امام خمینی 1409 خمین تحریر الوسیلة، کتاب البیع

منشور حقوق شهروندی و فضای مجازی

بر اساس ماده 32 منشور حقوق شهروندی کودکان حق‌دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود. در مواد 35 تا 42 این منشور ضمن تأکید بر حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی ، به آزادی بیان مبتنی بر احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی اشاره‌شده است.منشور

حال اگر به فضای مجازی حاضر کشور که رئیس‌جمهور محترم دائماً سنگ آن را به سینه می‌زند، و طوری وانمود می‌کند که گویا مردم باید ممنون ایشان باشند که این فضای مجازی کُند و بی‌کیفیت در اختیارشان گذاشته‌شده، نگاه مختصری بیندازیم تنها چیزی که در آن دیده نمی‌شود رعایت حقوق شهروندی است.

ادامه مطلب …